Spring til indhold

Solceller på mark kan være en vigtig brik i at øge vores produktion af vedvarende energi og reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer. Solceller på mark fungerer på samme måde som solceller på tage, men de er monteret på stålrammer og placeret på jorden. Solcellerne er forbundet til en inverter, der omdanner den producerede strøm til en form, der kan bruges af vores elektriske system.

Fordelene ved solceller på mark er mange. Solceller på mark kan producere op til tre gange mere strøm end solceller på tage, da solcellerne kan optage mere sollys og justeres for at følge solens bane i løbet af dagen. Derudover kan solceller på mark bidrage til at diversificere vores energikilder og reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer.

Ulempen ved solceller på mark er, at de kan være visuelt dominerende og påvirke det naturskønne landskab, som Danmark er kendt for. Placeringen af solceller på mark kan også mindske antallet af landbrug, hvilket kan have negative konsekvenser for lokal beskæftigelse og indtægter.

En måde at mindske ulempen ved visuel påvirkning er ved at placere solceller på mark i en form, der minimerer deres visuelle påvirkning. En anden måde er at kombinere solceller på mark med græsningsområder for dyr eller biogasanlæg, der bruger restprodukter fra landbrugsproduktion til at producere energi. Dette vil give både solceller og dyr adgang til samme område, og samtidig vil dyr have skygge under solcellerne.

Solceller på mark er stadig en relativt ny teknologi i Danmark, og det er svært at forudsige, hvordan det vil påvirke vores fremtidige energiproduktion. Men det er klart, at solceller på mark har potentiale til at øge vores produktion af vedvarende energi og diversificere vores energikilder. Derfor bør der fortsættes med at undersøge mulighederne for at integrere solceller på mark i vores energiproduktion, samtidig med at vi finder en balance mellem produktion af vedvarende energi og bevarelse af Danmarks naturskønne landskaber.